Logo EAS

Noorteühendused saavad osaleda projektikonkursil “Noorte heaks”

Taotlusvooru "Noorte heaks" üldeesmärk on tõhustada noortevaldkonna koostööd ja kasvatada noortevaldkonna võimekust vastata noorte vajadustele ja väljakutsetele. Sel aastal on fookuses noorte vajadustest lähtuvalt noorte kaasamise, hoolivuse, ühtekuuluvustunde ja sallivuse suurendamine ning kultuuridevahelise suhtluse ja kogukondade lõimumise soodustamine.
Maksimaalne toetussumma ühele projektile on 10 000 eurot.
Taotlusvooru täpsem info on leitav Harno kodulehel. Taotlusi saab esitada Taotluste Menetlemise Infosüsteemis kuni 31. augustini.