Logo EAS

IVEKi poolt algatatud „Ettevõtlik kool“ on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi. Erinevad huvigrupid panustavad koos ühiste eesmärkide nimel – tegus ja hooliv noor, parandades hariduse kvaliteeti ja suurendades noorte edukust elus.

 

“Ettevõtlik kool” pakub:

Õppeasutusele:

 • võrgustiku koordineerimine ja “Ettevõtliku kooli” programmi arendamine
 • lasteaia- ja kooliõhkkonna ning koostöö parendamine
 • ettevõtliku õppe teadlikkuse suurendamine ja rakendamise nõustamine õppeasutustes
 • koolitused, õppevisiidid, mentorid, juhendmaterjalid, Haridusfestival, Heade Näidete andmebaas (vt koduleht)
 • süsteemse mudeli rakendamise tulemusena ollakse eeskujuks teistele õppeasutustele
 • ettevõtliku õppe Standardi hindamine ja tunnustamine „Ettevõtliku kooli“ kvaliteedimärkidega –  lipp ja autahvel

 

Omavalitsusele:

 • õppeasutuse arendamine kvaliteetsemate õpitulemuste poole
 • kodanikuühiskonna teadlikkuse kasvatamine ja aktiivsete noorte kasvatamine
 • aktiivsemad õppeasutused, kes panustavad kohalikku kogukonda

 

Ettevõtjale ja vabaühendusele:

 • õppeasutuste ja partnerite kasuliku ja eduka koostöö toetamine jawww.unistusedellu.ee  andmebaasi haldamine
 • võimalust olla õppepartner – võimaldades õpilastel näha õpitava seost reaalse eluga ja pakkudes praktilist õpet
 • võimalus rakendada ettevõtte sotsiaalset vastutust panustades noorte tulevikku, mõjutades tulevasi põlvkondi
 • ning luues positiivset mainet ja reklaami.

 

www.evkool.ee