Logo EAS

Tehtud tööd 2003-2018.a.:

 • Voka lasteaed „Naksitrallid“ arengukava 2018-2022
 • Viljandi Paalalinna kooli arengukava 2017-2020
 • Jõhvi valla laste- ja perede heaolu arengukava 2017-2021
 • TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsi Keskuse strateegia 2017-2023
 • Virumaa Rannakalurite Ühingu strateegia – arengustrateegia 2015-2020
 • Virumaa Koostöökogu strateegia –arengustrateegia
 • Kirderanniku Koostöökogu strateegia – arengustrateegia
 • Ettevõtliku kooli võrgustiku strateegia 2009-2025 – strateegia
 • Ettevõtliku kooli võrgustiku pilootmonitooring – strateegia täitmise monitooringusüsteem
 • Ida-Viru kiirabi äriplaani koostamine – strateegia
 • Kiviõli linna arengukava 2009-2017
 • Toila valla arengukava  2014-2020 – arengukava
 • Toila valla eelarvestrateegia 2014-2017- eelarvestrateegia
 • Kohtla valla arengukava 2014-2024 – arengukava
 • Kohtla valla eelarvestrateegia 2014 -2017- eelarvestrateegia
 • Lüganuse valla arengukava 2014-2024 – arengukava
 • Kohtla-Järve linna arengukava 2016-2034-arengukava
 • Lüganuse valla eelarvestrateegia 2014-2017 – eelarvestrateegia
 • Lüganuse valla eelarvestrateegia 2016-2020 – eelarvestrateegia
 • Alutaguse Hoolekeskuse laiendamise taotluse koostamine Sotsiaalministeeriumile
 • Maakondlike Arenduskeskuste (MAK) võrgustiku strateegia – arengustrateegia
 • Maidla mõisa arenduskontseptsiooni väljatöötamine – arenduskontseptsioon
 • Ontika mõisa arenduskontseptsiooni väljatöötamine – arenduskontseptsioon
 • Toila piirkonna turismitoote perspektiivse väljaarendamise kava – arenduskontseptsioon
 • Mäetaguse mõisa arenduskontseptsiooni väljatöötamine – arenduskontseptsioon
 • Jõhvi Kultuuripargi väljaarendamine – arenduskontseptsioon
 • Sillamäe kesklinna tootestamine turistidele – arenduskontseptsioon
 • Avinurme puutöö elulaadikeskuse rajamine – teostatavus- tasuvusanalüüs
 • Narva Bastionide ring – teostatavus- tasuvusanalüüs
 • Narva Aleksandri kiriku kellatorni taastamine – teostatavus- tasuvusanalüüs
 • Narva Linnuse Põhjaõue avamine turistidele – teostatavus- tasuvusanalüüs
 • Eksperthinnangud (s.h. äriplaanidele)
 • Koolituste ja seminaride läbiviimine