Logo EAS
 

Alustava ettevõtja baaskoolitus

 
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 2020. aastal maakonnas kokku neli koolitust. 
Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte asutamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. 

 

SIHTGRUPP: alustav ettevõtja. Koolitusgrupi suurus on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 20 osalejat. 

OSALEMINE: eelregistreerumisega.

OSALUSTASU: 50€ (kohvipauside tasu). Lõunasöök on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulu. Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust. Omaosalus ei kuulu tasaarveldamisele, kui osaleja ei saa sõltumata põhjusest mõnel koolituspäeval osaleda või osaleja katkestab õpingud.

 

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7+1 päeva. Koolituse baasõpe 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning pilootprojekti korras sel aastal 1 päev (8 akadeemilist tundi) e-kaubanduse koolituspäev.

Koolitus on ülesehitatud neljast temaatilisest moodulist (7 päeva):

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes (2 päeva);

II moodul: Turundus ja müük (2 päeva);

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine (2 päeva);

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused (1 päev).

Vaata täpsemalt koolituskava siin

 

E-kaubanduse koolituspäev (1 päev)

  • Sissejuhatus e-kaubandusse (millega on tegu; millised on trendid ja suundumused Eestis ja lähiturgudel)
  • Kuidas alustada e-kaubandusega? (ülevaade võimalikest e-poe platvormidest ning teistest online ostukanalitest nagu Amazon, Ebay, Etsy jt)
  • Digiturundus e-kaubanduses (Google, Facebook, Instagram, meiliturundus, jt)

 

Baaskoolitused toimuvad kevadel ja sügisel järgmistes toimumiskohtades ja aegadel:

I grupp Narva (vene keeles) – 24.03; 31.03; 07.04; 14.04; 21.04; 28.04; 12.05; E-kaubanduse koolituspäev: 19.05. Registreerumine: LÕPPENUD

II grupp Jõhvi (vene keeles) – 25.03; 01.04; 08.04; 15.04; 22.04; 29.04; 13.05; E-kaubanduse koolituspäev 20.05. Registreerumine: LÕPPENUD

III grupp Narva (vene keeles) – 22.09; 29.09; 13.10; 20.10; 27.10; 03.11; 17.11; E-kaubanduse koolituspäev 06.10. NB! Registreerumine avatakse augustis 2020.

IV grupp Jõhvi (eesti keeles) – 23.09; 30.09; 14.10; 21.10; 28.10; 04.11; 18.11; E-kaubanduse koolituspäev 11.11. NB! Registreerumine avatakse augustis 2020. 

 

Kõik koolitused algavad igal päeval kell 9:30 ning lõpevad orienteeruvalt 16:45.

 

Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus. 

 

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

 

Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.

 

Alustava ettevõtja baaskoolitust korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja selle ellu viimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: ettevõtluskonsultant Jõhvis Kersti Liiva, e-post kersti.liiva@ivek.ee,  tel 5158929 või ettevõtluskonsultant Narvas Anton Pratkunas, e-post anton.pratkunas@ivek.ee , tel 5291620.