Logo EAS
Lugupeetud baaskoolitusest huvituja!
 
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 2019. aastal maakonnas kokku neli koolitust.

Kaks venekeelset koolitust Narvas ja kaks koolitust Jõhvis, eesti ja vene keeles.

Baaskoolitused toimuvad järgmistel aegadel:

I grupp Narva (vene keeles) – 26.03; 02.04; 09.04; 16.04; 23.04; 07.05; 21.05;

II grupp Jõhvi (vene keeles) – 27.03; 03.04; 10.04; 17.04; 24.04; 08.05; 22.05;

III grupp Narva (vene keeles) – 24.09; 01.10; 15.10; 22.10; 29.10; 05.11; 19.11;

IV grupp Jõhvi (eesti keeles) – 25.09; 02.10; 16.10; 23.10; 30.10; 06.11; 20.11; 

 

INFO koolituse kohta:

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte asutamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. 

SIHTGRUPP: alustav ettevõtja

OSALEMINE: sooviavalduse põhjal, koolitusel osalejate arv on piiratud.

OSALUSTASU: 50€ (kohvipauside tasu).

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (56 akadeemilist tundi). Koolitus on ülesehitatud neljast temaatilisest moodulist:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes;

II moodul: Turundus ja müük;

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine;

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused.

Vaata täpsemalt koolituskava siin

Koolitusel osalemise sooviavaldus 2019

 

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

 

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

 

Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate nrumber on 209397.

 

Alustava ettevõtja baaskoolitust korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja selle ellu viimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: ettevõtluskonsultant Jõhvis Kersti Liiva, e-post kersti.liiva@ivek.ee,  tel 5158929 või ettevõtluskonsultant Narvas Stanislav Pirk, e-post stanislav.pirk@ivek.ee , tel 5210589.