Logo EAS

 

Kodanikuühenduste valdkonnas pakuvad arenduskeskused järgmisi teenuseid konsultatsioonidena:

– inspireerime eestvedajaid küsimuses mida saan teha selleks, et oma unistusi ellu viia

– nõustame kodanikuühenduse asutamist, sh näiteks:

•        Milline tegutsemisvorm valida?

•        Kuidas asutada MTÜ-d või SA-d?

•        Mida peab ühenduse juht teadma MTÜ/SA juhtimise juriidilistest aspektidest;

•        Kas ühendus peab tegelema dokumendihaldusega?

•        Kuidas sisse seada raamatupidamist ja mida peab ühenduse juht teadma maksudest?

•        nõustavad organisatsioonide tegutsemisvõimekuse kasvatamist ja arendamist, sh näiteks:

•        Kuidas moodustada mittetulundusühenduse juurde meeskonda? Kuidas kaasata vabatahtlikke? Millised on vabatahtlike kaasamise, motiveerimise ja juhtimise eripärad?

•        Kas ühendusel peaks olema arengukava? Millest koosneb arengukava?

•        Kuidas arendada ühenduse juhtimist?

•        Kuidas leida ja kaasata ühenduse tegevusse uusi liikmeid? Kuidas motiveerida olemasolevaid liikmeid?

•        Kuidas mitmekesistada ühenduse tulubaasi?

•        Mis on sotsiaalne ettevõtlus?

•        Kuidas toimub ja mida tähendab avalike teenuste delegeerimine?

•        Kust leida idee jaoks projektirahastust? Millised on taotluste põhitingimused? Kas ja mida tuleb arvestada projektijuhtimisel?

•        jagavad infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.

 

Kasulikud viited:

Kodanikualgatust väärtustab üle-eestiline ÜHISNÄDAL

Oma tegevuses juhindume vabaühenduste eetikakoodeksist.

 

KOP banner