Logo EAS

Kuidas tegutseda MTÜs?

Vastused leiad maakondlike arenduskeskuste infoportaalist www.mtyabi.eeKasulikud lingid. MTÜ.

 • Infomaterjal ja juhendid nii alustavale kui tegutsevale ühendusele
 • Toetusprogrammide tähtajad, koolituste ja infopäevade toimumisajad
 • Põnevat lugemist nii vabaühendusele kui kodanikuühiskonnast huvitatule

 

Kuidas saada tulumaksusoodustusega MTÜks?

Vastuse annab Eesti Maksu- ja Tolliamet oma veebilehel 

Annetuste maksustamine

Annetuste maksustamise info

MTÜ raamatupidamine ja selle eripärad

 • MTÜ arvelduse eripärad
 • Oluliste numbrite info  2021. aasta raamatupidamiseks 
 • Raamatupidamine ühendustes 
 • Äriregistri e-arveldaja kiirjuhend: //abiinfo.rik.ee/e-arveldaja/kiirjuhend-too-alustamiseks

Vabaühendustele olulisi materjale leiad:

 • Kodanikuühenduste nõuandja veebis (mtyabi.ee)
 • Vabaühenduste Liit (VÜL)
 • Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
 • Siseministeeriumi veebileht
 • Hea Kodaniku Infovärav
 • Toetusvõimalused
 • Dokumentide näidised
 • Projektitaotluse koostamise juhend
 • Mittetulundusühingute seadus
 • Sihtasutuste seadus
 • Tulumaksuseadus
 • Võlaõigusseadus

Oma tegevuses juhindume vabaühenduste eetikakoodeksist.