Logo EAS

Alustava ettevõtja baaskoolitus Jõhvis

 

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte asutamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. 

SIHTGRUPP: ettevõtlusest huvitatud eraisik, hiljaaegu alustanud ettevõtja. Koolitusgrupi suurus on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 20 osalejat. 

KOOLITUSKOHT: hübriidkoolitus - kontaktõpe+veebikoolitus. Kontaktõpe toimub Jõhvi kesklinnas, koolitus veebis (platvormil Zoom).

TOIMUMISAEG: 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 03.11 (kokku 7 koolituspäeva, s.o 56 akadeemilist tundi), kella 9:30st – 17:00ni.

OSALUSTASU: 25 eurot (Lõuna on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulud). 

Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust. Omaosalus ei kuulu tasaarveldamisele, kui osaleja ei saa sõltumata põhjusest mõnel koolituspäeval osaleda või osaleja katkestab õpingud. 

OSALEMINE: eelregistreerumisega. Palun registreeru koolitusele SIIT

 

Koolitus koosneb neljast temaatilisest moodulist (kokku 7 koolituspäeva):

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes (2 päeva);

II moodul: Turundus ja müük (2 päeva);

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine (2 päeva);

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused (1 päev).

Vaata täpsemalt koolituskava siin

 

Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

NB!!! Alates 26.augustist kehtivad Eestis uued piirangud seoses Covid-19 viiruse levikuga.

Uued piirangud puudutavad ka antud koolituse korraldamist, mis tähendab, et kontaktõppe puhul peame jälgima kõiki Vabariigi Valituse poolt kehtestatud nõudeid.

Kontaktõppe korral peab koolitusele tulija esitama COVID tõendi, mis:  

  • kinnitab COVID-19 haiguse läbipõdemist (180 päeva jooksul)
  • või kinnitab COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist (koroonapass)
  • Juhul, kui sul ei ole koroonapassi, siis on võimalik teha kuni 48h enne koolituse algust antigeeni kiirtest või kuni 72h varem PCR test. Meditsiiniasutuse poolt väljastatud tõend negatiivse testi kohta tuleb võtta kaasa.

Koroonapassi saad alla laadida ja välja printida logides patsiendiportaali : //www.digilugu.ee/login  Testimispunktid leiad siit: //koroonatestimine.ee/testimispunktid/  

Loe lisaks piirangute ja nõuete kohta siit: //www.kriis.ee/et

 

Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus. Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas üle Eesti ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

Alustava ettevõtja baaskoolitust korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja selle ellu viimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Lisainfo: ettevõtluskonsultant Jõhvis Kersti Liiva, e-post kersti.liiva@ivek.ee,  tel 5158929.